Kati
Tāruarua

Tāruarua

Tūmahi

Ngā tuhinga o te topenga ataata

Kia ora! Ko te aronga o tēnei mahi, ko te tāruarua. Tēnā e hoa, kua whakaekea nuitia tō marae, ā, ko tāu mahi he whakatakoto moenga ki te whare nui, he hora taputapu ki ngā tēpu. Tērā te tauira pai katoa mō te takotoranga o ngā moenga e pai ai, e hāneanea ai te takoto o te tokomaha i roto i te whare.

I roto i tēnei whare nei nā, kāore te tauira papai mō te whare i te whāia rawatia. E kite ana koe i te hapa o te tauira nei? Nā, ka tahuri ki te hora taputapu ki te tēpu, me whai tauira i konei hoki kia ngāwari ai, kia horo ai, kia tika ai te mahi. Ka aroha hoki, kua hē te mahi a te tangata nei. E kite ana koe i te hapa o tēnei tauira nei nā? Ākāti, kotahi te paoka e ngaro ana! Ināianei kua tau, kua rite, kua tika katoa. Ākāti, e tika ana kia pēnei kē te takoto o ngā moenga. Ka pai, nē? Tēnā e hoa, ki te hoe!

 1. Me whakamahere ngā ākonga i te ara whaihua hei whakarite i te wharenui me te whakatakoto moenga kia uru pai ai te rahinga o ngā manuhiri, ā, kia haumaru, kia hāneanea hoki te noho.
 2. Me hora ngā ākonga i ngā tēpu i te wharekai mō te wā kai.
Ko tā te ākonga:
 • He whakaaro, he whakamahere he aha ngā momo utauta e hiahiatia ana i te wharenui, ki ia horanga o ia tēpu rānei.
 • He tautohu i tētahi tauira me tētahi raupapa hei whakarite moenga, hei hora tēpu.
 • He tuku tohutohu māmā ki ngā kaimahi kia whakarite i te wharenui hei wāhi moe, kia hora tēpu hoki ki te wharekai.
 • He tautohu i ngā hapa i taua tauira e puaki mai ana, ā, ka whakatika ai.
Ngā pātai
Te Whakarite i te Wharenui hei wāhi moe
 • Ka pēhea te whakatakoto moenga ki te wharenui kia āta whakamahia te rahinga o te papa me te pai o te noho o te tokomaha?
 • Ka pēhea te whakarite i ngā ara mō ngā manuhiri kia haumaru te haere ki te wharepaku me ngā putanga?
 • He take hei whai i tētahi tauira me tētahi raupapa?
 • Ka pēhea te tautohu hapa i te tauira/raupapa o ngā moenga?
Te Hora Tēpu
 • He aha ngā utauta mō te tēpu?
 • He aha ngā momo utauta mā ngā tāngata tonu hei hari ki te tēpu?
 • Ka pēhea te whakarite i ngā horanga o ia tēpu kia ōrite ai te katoa?
 • Ka pēhea te tautohu hapa i te tauira/raupapa o ngā horanga tēpu?
Hei anga whakamua
Wharenui:
 • Tikanga Marae. Ka whakaarohia e ngā ākonga ngā tikanga o te wharenui kia mātua kitea ai i ā rātou tūmahi. H.t. mō ētahi marae, he wāhi e moe ai te tangata whenua, ā, he wāhi anō e moe ai te manuhiri. Me āta whakaaro ngā ākonga ki te iti, ki te rahi rānei o te manuhiri me te tangata whenua.
 • Ka pēhea te whakamahinga me te whakaritenga o te wharenui i te roanga o te rangi?
Wharekai:
 • Kei te āhua tonu o te take o te huihuinga, ka pēhea te hora o ngā tēpu i te wharekai mō tētahi huritau 21; mō tētahi tangihanga?
 • He wāhi anō ō te wharekai me whakamahere, me whakarite, me whakaaro ake hoki? H.t te paparahua, te tēpu inu te mea, te mea. He aha te ara whaihua hei whakarite i te wharekai.
Whakaaro Rorohiko

Kei KONEI ngā rauemi tautoko i tēnei o ngā tūmahi i te whakamahinga o ngā āhua, hei tā ngā ākonga:

 • i tuhi tohutohu māmā kia neke i te pito A ki te pito E, mā te tū i ngā āhua whaikano
 • i whakamātautauhia ā rātou tohutohu, i tautohu i ngā hapa, ā, i whakatikahia
 • i tuhi tohutohu hei whai, hei whakamātau hoki mā tōna hoa.
Hei anga whakamua pea:
 • Ka taea e ngā ākonga te hoatu taonga i runga i ngā āhua hei kohi. Ka hāngai ā rātou tohutohu ki te ara tōtika ki te kohi i ngā taonga katoa.
 • Ka hoatu taonga ki runga i ngā āhua e noho ana hei taupā, kia whakaterea e te ākonga me te karo hoki i a ia e haere ana i te pito A ki te pito E.
 • Hei kōwhiringa anō: ko ngā ākonga kei te taumata tōmuri o te pānui me te tuhituhi, ka tohutohu ā-waha noa.
Hononga ki ētahi atu Wāhanga Ako
 • Pāngarau: Tatau whakamua/whakamuri, Ahunga
 • Te Reo Matatini: E hono ana tēnei ki ngā wāhanga Te Reo Matatini (tuhinga tohutohu, te tuku me te whai tohutohu, te mārama a te ākonga ki tētahi tūkanga tuhituhi.

Hononga ataata

Pouako: Piata Allen