Kati

Te Ahu o te Reo Māori National Delivery

Kia tiakina te mātauranga ki te reo Māori | Fostering education in te reo Māori

Ko Te Ahu o te Reo Māori tēnei, ko te ara kōkiri whakamua o te reo Māori tonu ki te pae huakai – he ara whakahau, tākirikiri manawa hoki kia piki ake ai ngā pūkenga kōrero o te reo Māori, tōna mau i te arero, me tōna horahia, huri i te rāngai mātauranga. He huarahi hoki tēnei e Māori noa ai te reo Māori ki tōna anō whenua, otirā, e whai wāhi ai a Tini tāngata ki te tuakiritanga Māori me tōna ahurea.

Te Ahu o te Reo Māori means the future pathway of te reo Māori – a pathway that seeks to inspire and aspire for improved te reo Māori proficiency, acquisition and use across the education sector. It also provides opportunities for te reo Māori to be normalised, and Māori identity and culture, to be shared and embraced.

Te Ahu o te Reo Maori logo

He kākano ahau i ruia mai i Rangiātea
Ahakoa iti taku iti
Ka tūria e ahau ngā iwi o te ao

I am a seed, sown in Rangiātea
Although I am small
I will lead my people to the heights of greatness

Ko te whāinga a Te Ahu o te Reo Māori, ko te whakatipu, ko te whakapakari hoki i tētahi rangapū kaimahi mātauranga e pūkenga ana ki te whakatō i te reo rangatira nei ki ngā akoako a ngā ākonga katoa i Aotearoa.

Te Ahu o te Reo Māori aims to grow and strengthen an education workforce that can integrate te reo Māori into the learning of all ākonga in Aotearoa.

Judy Phillips Thumbnail

Nau mai ki te horanga ā-motu | Welcome to National Delivery

Ko te reo Māori tētahi wāhanga whakahirahira o tō tātou tuakiri ā-motu, tētahi taonga nui e whakamahia ana e Aotearoa whānui. Mā Te Ahu o te Reo Māori te reo e māori ai i te rāngai mātauranga, e whakamahia ai e te katoa, i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa, – kia māhorahora te reo!

Te reo Māori is an inherent part of our national identity, valued and used by wider Aotearoa. Te Ahu o te Reo Māori provides opportunities for the language to be normalised in the education sector, where te reo Māori is used by everyone, every day, every way and everywhere!

Ko te horanga ā-motu a Te Ahu o te Reo Māori ka tae ki ngā rohenga mātauranga tekau tatū atu rā ki Te Taitokerau, Tāmaki Makau Rau, Waikato, Waiariki, Taranaki/ Manawatū/ Whanganui, Te Tairāwhiti me Te Matau ā- Māui, Te Upoko-o-te-ika-a-Māui, Whakatū/ Te Tai Poutini, Waitaha/ Wharekauri, Ōtākou/ Murihiku.

Te Ahu o te Reo Māori is now available across all 10 Ministry of Education regions including: Tai Tokerau, Auckland, Waikato, Bay of Plenty/ Waiariki, Taranaki/ Manawatu/ Whanganui, Hawke’s Bay/ Tairāwhiti, Wellington, Nelson/ Marlborough/ West Coast, Canterbury/ Chatham Islands and Otago/ Southland.

Ruakere Hond Thumbnail

Mā wai tēnei kaupapa? | Can I participate?

"It‘s about lighting the fire in the bellies of everybody around us. Our kaiako (teachers), our whānau (families) and our tamariki (children)." Leena Thomas, Head Teacher – Westown Kindergarten

 

I whakatūria a Te Ahu o te Reo Māori hei piruru mō te rangapū kaimahi o te rāngai mātauranga, e whai wāhi ana ki ngā akoako a ngā ākonga katoa. Kia tutuki ā mātou whāinga, e kaha hiahia mātou kia mahi ngātahi ki ēnei rōpū:

 • ko ngā kaiako reo Pākehā i ngā ratongaako kōhungahunga tae atu ki ngā kura tuarua
 • ko ngā kaiako reo Māori, i ngā Kōhanga Reo tae atu ki ngā wharekura
 • ko ngā kaiāwhina i ngā kura, i te wharekura, i ngā ratongaako kōhungahunga me ngā Kōhanga Reo.

Ko ngā rōpū kāore e whai wāhi mai:

 • ko ngā kaiako i te rāngai mātauranga matua
 • ko ngā kaikirimana pāti tuatoru e mahi ana i rotoi te rāngai
 • ko ngā piakaiako e whakangungua ana
 • ko ngā mātua o ngā tamariki, ako ai ki te kāinga
 • ko ngā kaiako kua tukuna ki te whakawhānau/ tiaki pēpi, ki te ako/ rangahau rānei.

Te Ahu o te Reo Māori has been designed for the education workforce that engages with and contributes to the learning of all ākonga and students.  In order to progress towards our goals, we are targeting participation from these groups:

 • English medium teachers from early learning services through to secondary school
 • Māori medium kaiako, from Kōhanga Reo through to wharekura
 • Non-teaching and support staff in kura, schools, wharekura, early learning services and Kōhanga Reo

Groups not eligible to participate include:

 • teachers in the tertiary sector
 • third-party contractors employed in the sector
 • those in teacher training
 • parents’ home schooling children
 • teachers who are currently on maternity or study leave.
Rangiriri Thumbnail

Ka ako au i te aha? | What will I learn?

"The goal for me would be to increase my own confidence and knowledge, so that I’m able to make an impact on those students and their whanau through the relationships that I can develop and the fun that also exists within the language. Because the practise of teachers is changing and this is a waka that allows us to move forward." Robbie Bird, Teacher – St Joseph’s School

 

E tau ana a Te Ahu o te Reo Māori i raro i te tīrewa pūkenga reo Māori e kīia nei, ko Ngā Taumata o Te Ahu o te Reo Māori. E rima ngā wāhanga matua:

 • Mita / Reo ā-iwi – Ko ngā kupu ā-iwi, kīanga, karakia, waiata me ngā kīwaha
 • Whakamahi – Ko te kōrero i te reo e tika ana ki ngā horopaki o te akomanga
 • Tikanga o te Reo – Ko ngā whāriki mō te tikanga o te reo me te taha tuhituhi
 • Marautanga – Ko te waihanga rauemi akoako hei whakamahi noa i ngā wā e hiahiatia ai
 • Whakarauora – Ko te whakamahere reo mō te kura / ratonga ako kōhungahunga / akomanga rānei.

Ngā Taumata o Te Ahu o te Reo Māori

 

Te Ahu o te Reo Māori is based on a seven level te reo Māori competency framework called Ngā Taumata o Te Ahu o te Reo Māori. The five focus areas include:

 • Local dialect – local words, phrases, karakia, waiata and sayings
 • Use – Practise of reo use appropriate for a classroom setting
 • Grammar – foundations of grammar and writing conventions
 • Curriculum – development of learning content for regular activity
 • Revitalisation – language planning for the school/ early learning services/ classroom.

Ngā Taumata o Te Ahu o te Reo Māori

Wharenui Thumbnail

Ka pēhea taku akoako? | How will I learn?

"Extremely, extremely challenging. But I am sure it’s a journey, something that I have to persevere and pursue. I’m way out of my comfort zone, but then that’s what we ask of our students too, so it’s a good internal challenge for me to reflect not just on what I'm learning, but also putting myself as the ako(nga) and being challenged in many, many ways." Robbie Bird, Teacher – St Joseph’s School

 

120 hāora te nui o te wā ka whakapaua ki ngā mahi akoako i roto i ngā wiki 12-14. Arā anō ngā huarahi ako pēnei i ngā akoranga ā-ipurangi, te wānanga me te noho marae. Āpiti mai, he hōtaka whakapūmau i ēnei akoako ka whakaterehia hei whakaū i ngā akoranga i roto i te akomanga. E 8 wiki te roa o tēnei hōtaka whakapūmau.  

Your commitment to learning te reo Māori will mean you will participate in learning for up to 120 hours over 12-14 weeks. The learning will be delivered in a variety of ways including, but not exclusive to, weekly classes, on-line lessons, tutorials and noho marae (overnight stay/ learning experiences). To support you to feel comfortable and confident to use what you have learnt in your classrooms you will also participate in an 8 week post-delivery course to help embed and enhance teaching and learning activities.  

Staff Thumbnail

He aha ngā hua ka puta ki a au? | What will I achieve?

 “This has been one of the most amazing experiences as a teacher. I have loved getting back into the classroom for myself. I have been able to further my own learning in a way that my students will directly benefit from. The Pūkenga are what makes this course so amazing. They provide a safe environment for taking risks and just giving it ago. They are so welcoming and make you feel like you really can make a difference in the revitalisation of this beautiful language and culture. I am so inspired by them and I am so keen to continue my te reo journey. I am so excited to see the impact of this on the students.” Te Rekamauroa participant, Iteration 2, Tainui

 

Ka tutuki i te tangata ngā kaupapa o te hōtaka nei, Te Ahu o te Reo Māori, ka āhei ai ia ki te:

 • tiritiri i ōna mōhiotanga, pūkenga ki ana hōtaka whakaako, otirā, ka whakamārō i te taurahere ki ngā ākonga, ki ngā mātua me ngā whānau
 • āta māramaki ngā hapori e mahi tahi nā ia i roto, ā, ko te mārama tonu ki ngā pūrākau o taua rohe, ki tōna reo ūkaipō, me te reo ā-iwi o taua whenua
 • manaaki i ngā kaupapa/huarahi rānei e taea ai e ngā kaimahi me ngā ākonga te kōreroMāori ia rā, ia rā.

Participants who successfully complete Te Ahu o te Reo Māori will be able to:

 • use the knowledge and skills gained in their teaching programmes and enhance their relationships with ākonga, parents and whānau
 • have improved understanding of the communities they are a part of, especially the stories, language features and dialects unique to the region
 • nurture opportunities for all staff and ākonga to use te reo Māori every day.
Ngai Tahu Thumbnail

He aha ngā utu? | What are the costs?

Kāore he utu mō te rēhita, te whakauru rānei ki tēnei kaupapa, ā, ka riro katoa ngā rauemi akoako ki a koe, kāore he utu.

There are no attendance or registration fees and all learning materials will be provided but you may incur some travel costs. 

Whaea Thumbnail

Me pēhea taku rēhita? | How do I register?

Pūkenga were absolutely beautiful human beings who accepted without judgement when not being able to pronounce words correctly. The aroha was widespread & plentiful. Thoroughly loved the experience, would definitely do it all again!” Te Rekamauroa participant, Iteration 1, Tainui

 

E rēhita ai koe, me whai kuhunga Education Sector Logon (ESL), me whai wāhi hoki koe ki te hangarau Whiria: Te Ahu o te Reo Māori.

Ngā whakamārama mō te whakarite ESL me te whātoro mai i te hangarau Whiria: Te Ahu o te Reo Māori

Ka noho tuwhera tonu ngā rēhitatanga tae noa ki te wā e tīmata rawa ai te horanga ā-rohe, ka kīkī rawa rānei, nō reira kia tere mai! Kia mōhio mai rā, e kore ngā rēhitatanga e tukuna mai ai ā te wā Kirihimete me te Tau Hou e mahia i mua i te 5 o Kohitātea 2021.

To register, you’ll need an Education Sector Logon (ESL) and access to the application called Whiria: Te Ahu o te Reo Māori.

Find out about setting up an ESL and accessing the application

ECE and Kōhanga Reo User Request - ESL 38 Form

Registrations will remain open until regional delivery begins or we have reached maximum capacity, so get in quick!

"Being surrounded by fellow teachers who were learning made my journey a lot easier, and I wasn't so shy to speak or make mistakes. Not only am I now making more meaningful connections with my tamariki, but also their whānau."
Piki Te Ora Leeann v2
Piki Te Ora Mullin
ECE teacher at Te Kōpae Piripono