Kati

Te Ahu o te Reo Māori National Delivery

Kia tiakina te mātauranga ki te reo Māori | Fostering education in te reo Māori.

Kia horapa te reo ki te motu

Ko te tikanga o Te Ahu o te Reo Māori, ko te ara whakamua mō te reo Māori – he ara whakaaweawe kia pakari ake ai, kia ākona ai, kia whakamahia hoki te reo Māori i roto i te rāngai mātauranga. Ko tāna hoki he ara e māori ai te noho a te reo Māori, kia tuarihia, kia atawhaitia hoki te ahurea me te tuakiri Māori e te katoa.

Ko te whāinga o te kaupapa nei ko te tautoko i ngā kaiārahi, i ngā kaiako me te hunga kaimahi o ngā kura kōhungahunga tae atu ki ngā kura tuarua, ko te whakatipu hoki i tō rātou māiatanga me te āheitanga ki te kōrero me te whakatō i te reo Māori ki roto i ngā akoako a ngā ākonga katoa. Ka noho te hunga ka uru mai ki te hono atu me te whai māramatanga ki ngā tirohanga ā-ao rerekē; te whakamahi i ngā tikanga ahurea, i ngā kōrero, i ngā hītori e hāngai ana ki Aotearoa nei me te pūnaha e tautoko ana i te ako a ngā ākonga katoa.

E whitu nei ngā taumata o te anga mahi e kīa nei ko Ngā Taumata o Te Ahu o te Reo Māori, e rima ōna aronga matua;

 • Ngā reo ā-iwi – ngā kupu, ngā kīanga, ngā karakia, ngā waiata me ngā kīwaha hoki
 • Te whakamahi – te whakamahi i te reo e tika ana mō te akomanga
 • Wetereo – ngā tūāpapa o te wetereo me ngā tikanga tuhi
 • Te marautanga – te whanake i ngā akoako i ngā tūmahi
 • Te rauoratanga – te mahere hōtaka reo mō te Kura/Kura Kōhungahunga/akomanga rānei.
Nga Taumata o Te Ahu o te Reo Maori 2021

 • Nga-Taumata-o-Te-Ahu-o-te-Reo-Maori-2021.pdf
 • 220 KB

E wātea ana a Te Ahu o te Reo Māori puta noa i ngā rohe tekau o te Tāhuhu o te Mātauranga: Tai Tokerau, Tāmaki Makaurau, Waikato, Te Moana o Toi / Waiariki, Taranaki/ Manawatū/ Whanganui, Te Matau a Māui/ Tairāwhiti, Te Whanganui a Tara, Whakatū/ Te Tauihu o te Waka/ Te Tai Poutini, Waitaha/ Wharekauri me Otākou/ Murihiku.

Te Ahu o te Reo Māori logo

Spreading the language across the country

Te Ahu o te Reo Māori means the future pathway of te reo Māori – a pathway that seeks to inspire improved te reo Māori proficiency, acquisition and use across the education sector. It also provides opportunities for te reo Māori to be normalised, and Māori identity and culture to be shared and embraced.

The initiative aims to support early learning to secondary school leaders, kaiako and support staff to grow their capability and confidence in using and integrating te reo Māori into the learning of all ākonga. Participants will have the opportunity to engage and understand a different worldview; engage in cultural practices, narratives, and histories relevant to Aotearoa and to the system that supports the education of all students.

Based on a seven level te reo Māori competency framework called Ngā Taumata o Te Ahu o te Reo Māori, the five focus areas are:

 • Local dialect – local words, phrases, karakia, waiata and sayings
 • Use – Practise of reo use appropriate for a classroom setting
 • Grammar – foundations of grammar and writing conventions
 • Curriculum – development of learning content for regular activity
 • Revitalisation – language planning for the school/ early learning services/ classroom.
Nga Taumata o Te Ahu o te Reo Maori 2021

 • Nga-Taumata-o-Te-Ahu-o-te-Reo-Maori-2021.pdf
 • 220 KB

Te Ahu o te Reo Māori is available across all 10 Ministry of Education regions: Tai Tokerau, Auckland, Waikato, Bay of Plenty/ Waiariki, Taranaki/ Manawatu/ Whanganui, Hawke’s Bay/ Tairāwhiti, Wellington, Nelson/ Marlborough/ West Coast, Canterbury/ Chatham Islands and Otago/ Southland.

 

REHITA MAI | REGISTER NOW

Ko te whāinga a Te Ahu o te Reo Māori, ko te whakatipu, ko te whakapakari hoki i tētahi rangapū kaimahi mātauranga e pūkenga ana ki te whakatō i te reo rangatira nei ki ngā akoako a ngā ākonga katoa i Aotearoa.

Te Ahu o te Reo Māori aims to grow and strengthen an education workforce that can integrate te reo Māori into the learning of all ākonga in Aotearoa.