Kati
He kōwhiri raraunga

He kōwhiri raraunga

Tūmahi

Ngohe

E tūhurahura ana ngā ākonga i ngā hanga raraunga tino hāngai rawa mō te kohikohi, rokiroki me te rapu i ngā raraunga. E matapaki ana ngā ākonga i ngā rerekētanga e pā ana ki te āhua i rokorokia ai ngā raraunga i ngā papatono he mea whakaputa e rātou i mua. E tūhurahura ana ngā ākonga i te tōtika o ngā hanganga raraunga mō te tiki, tāpiri me te tango raraunga. Hei tauira, Me aha mēnā ka hiahia whakatika i te ingoa o tētahi tangata? Kua kōmakahia ngā raraunga? He pēhea te kōmaka i ngā raraunga? Ka taea te whakarite kia tōtika ake te whakaraupapa? I runga anō i ā rātou kōrerorerotanga tīmatanga, ka tūhurahura ngā ākonga i ngā hanganga raraunga kē mā te whakaataata i te āhua e raupapatia ai ngā raraunga. Ka pēnei mā te whakaataata hei huānga raraunga e rokirokia ana i roto i te hanganga raraunga. Kātahi ka ‘rapu’ i te hanga raraunga ōkiko kia mōhio ai mēnā ka tere ake tā rātou ‘kite’ tāngata mēnā ka rerekē tā rātou whakaraupapa i ngā raraunga (Hei tauira, ā-arapū, ā-tau, ā-tāroaroa, ā-aha, ā-aha). Ka taea tērā mā te whakarārangi i ō rātou tūru taha ki te taha (i roto i tētahi tauira tukutuku). Kātahi ka tūhurahura ka pēhea te rapu, te kōkuhu me te tango raraunga i runga anō i te āhua i raupapatia ai. Hei tauira, ka tere ake te kite i tētahi tangata mēnā kua raupapatia ā-arapū mā te ingoa? Mutu mai ngā ngohe, ka mahi ā-rōpū ngā ākonga ki te whakaatu i ā rātou mahere mō te kohikohi, rokiroki me te whakaraupapa i ngā raraunga e kohia ana mō tēnei horopaki.

Ngā pātai
  • He aha te ara tino pai rawa ki te whakaraupapa i ngā raraunga mō tēnei horopaki?
  • Ka pēhea tā tātou whakatau mēnā kei roto tētahi tangata i te kohinga?
  • He aha ngā huapai me ngā huakino o te kōmaka ki te kore kōmaka i ā tātou raraunga?
  • I runga anō i te āhua o te whakaraupapa i ngā rarunga ka whakatinana tōtikatia ēhea mahi?
Hei anga whakamua
  • Te whakamahi i tētahi atanga kaiwhakamahi whakairoiro (GUI).
  • Te tīmata ki te ako mō ngā tauaha me te papatonotanga aro ki te ahanoa (OOP).
Hononga ki ētahi atu marau

Kua kōwhiria te Manaaki Tangata me te Parekura Taiao hei horopaki tūāpapa mō ēnei tauaromahi, nā te mea he whai wāhitanga haumako i roto mō te tūhono akoranga puta noa i Te Marautanga o Aotearoa.