Close
Te tupuranga: 1M Tangata me te Rorohiko

Te tupuranga: 1M Tangata me te Rorohiko

Tūmahi: Te rārangi kupu ritenga ake – Tauaromahi

Taumata 2

Whāinga

AH: 1
WH: 2, 4

Te Tupuranga

Tangata me te rorohiko

E rima ōna whakatupuranga e whakaatu ana i ngā tikanga me ngā mātāpono ki te whakahaere tūmahi e tū ai hei kirirarau matihiko

Whakatupuranga 1

Ko te rorohiko hei pupuri kōrero

Ka mārama ko tā te rorohiko he pupuri kōrero, mā te kaiako tētahi mahi whakahiato e ārahi: ki te waihanga; ki te raweke; ki te pupuri; ki te tiki; ki te tuari hoki.