Close
Whakarōpū kupu pāhekoheko

Whakarōpū kupu pāhekoheko

Tūmahi

Whāinga

Ka torotoro i ngā tikanga e pā ana ki te kai, pērā i te manaaki manuhiri ki runga marae.

 • Ōhia manomanotia tētahi rārangi kupu mō tētahi kaupapa.
 • Waihangatia he tūtohi hura āta pānui.
 • Tuarihia me ō hoa.
Putanga ako
Ka taea ngā ākonga te
 • hoatu kōrero ki ngā take e ōhia manomanotia ana me ngā kupu mō ia kōwae
 • tautohu i ngā pūrere whakauru, whakaputa hoki
 • tiaki kōnae tūtohi hura
 • whakauru kupu ki ngā pouaka kuputuhi kua waeheretia
 • whakamātau, te panoni rānei i te tūtohi hura i mua i tō tuaritanga ki ōna hoa.
Paearu angitu
Ka angitu te ākonga mēnā ka taea e ia
 • hanga i tētahi rārangi kupu mō ngā kōwae e rua
 • hanga kia kotahi te tauira o tētahi pūrere tāuru, tāputa hoki
 • tohu me te tiki atu i te kōnae tūtohi hura
 • tāpiri kia whā ngā kupu mō ia kōwae
 • whakahaere i tētahi tūmahi me ōna hoa.
He Tauira Ngohe:

Waihangatia he ngohe ‘Karangatanga/Kōwae’.

 1. Whakaritea he taka kai mō te parakuihi, te kai o te rānui o te pō hoki.
 2. Whakaritea ngā tūmomo haepapa o te tāne me te wahine ki runga marae.
 3. Whakaraupapatia te kawa o te pōwhiri mai i te tīmatanga ki te mutunga. 
Tūmahi 1: Ngā Pūrere Tāuru me te Tāputa o te Pūnaha
 • Matapakihia, tautohua hoki ngā momo wāhanga o te rorohiko/pūrere. (tūmahi tō, ka whakataka)
 • http://www.bbc.co.uk/guides/z9myvcw
 • Tautuhia, matapakihia, kia mārama ai ki ngā pūrere tāuru me pūrere tāputa matihiko kore.
 • Tautuhia, matapakihia, kia mārama ai ki ngā pūrere tāuru me te tāputa o te rorohiko.
 • Ripanga Tūmahi: Tautohua ngā pūrere tāuru, tāputa hoki.
Tūmahi 2: Tūmahi Matihiko

Mā te kaiako e:

 • tuari ngā whāinga, ā, ka matapakihia ngā tūmahi
 • kōrero mō ngā paearu angitu
 • whakamōhio atu ki ngā ākonga mō te tūtohi hura rārangi kupu i hangaia e ia. Mā ia ākonga e tū ki te papamā, ka tō me te whakataka i ngā kupu ki te karangatanga/kāwai tika
 • whakamahi i te ngohe hātepe ki te whakarōpū, te whakatauira i ngā tohu tukanga me ngā kupu e pā ana. Mā ngā ākonga e whakamārama, e whakatauira hoki ngā tohu tukanga i mahia i ngā mahi papamā pāhekoheko.
Ōhia manomano

He mahi akomanga. Whakahaungia ngā ākonga kia tohua he take e akoako ana rātou i te kura, ka whakaaro mō ngā karangatanga/kāwai e rua e pā ana ki tā rātou take. Ka mahi ngā ākonga me te kaiako anō e ārahi ana, ka ōhia manomanotia he rārangi kupu mō ia karangatanga/kawai ka whakamahia i roto i te tūtohi hura rārangi kupu.

Waihanga

Ka whai ngā ākonga i te tukanga:

 • kia uru atu ki te kohinga rauemi o ‘He Ara Pāhekoheko’, ka tohu ka tiki atu i te tauira tūtohi hura rārangi kupu
 • kia tiaki ka tiki atu anō i te tūtohi hura
 • kia whakauru kōrero ki te tapanga, ki te upoko karangatanga/kāwai me ngā rārangi kupu kei ngā pouaka  uputuhi kua waeheretia
 • kia whakarahi, ka whakaiti iti rānei, ka nuku i ngā pouaka kuputuhi kua waeheretia.
Katinga

Tirohia anō ngā whāinga me ngā paearu angitu.

Pātaihia ngā ākonga he aha:

 • tētahi mahi i ākona e koe
 • tētahi mahi uaua
 • tētahi mahi tino pai
 • tētahi mea i pā i te tirohanga a ō hoa ki te tūtohi hura.

He taunaki mahi

Ngā hononga ataata

Ataata 1: Te huaki me te tiaki i te tūtohi hura Karangatanga ki tētahi kōpaki.

 

Ataata 2: Te tāuru kuputuhi i te āhua o te taitara me ngā tapanga karangatanga.

 

Ataata 3: Te whakamārama i te āhua o ngā pouaka kuputuhi kua waehere kē tau 1 me tau 2 ina tōia, ina takaina ki roto ki ngā pouaka karangatanga e rua.

 

Ataata 4: Te tāuru kuputuhi ki ngā pouaka kuputuhi kua waehere kē #1 i te āhua o ngā kupu karangatanga.

 

Ataata 5: Te tāuru kuputuhi ki ngā pouaka kuputuhi kua waehere #2 i te āhua o ngā kupu karangatanga.

 

Ataata 6: Te whakarahi/iti pouaka kuputuhi waehere me te whakaranu i ngā kupu karangatanga.

He whakawhiti kōrero

Kaiako: He aha tāu i kite ai i te wā e whakamātau ana koe i tō ngohe karangatanga?

Ākonga kē: Kāore ētahi kupu i noho ki roto i ngā pouaka.

Kaiako: Kua mōhio koe nā te aha i raru ai?

Ākonga kē: Kāo. I pato au i ngā kupu huawhenua ki ngā pouaka 1 me ngā kupu huarākau ki ngā pouaka 2 engari kare ētahi i mahi tika.

Kaiako: Tēnā pāwhiri ki tētahi pouaka kuputuhi nāu anō i pātuhi. He aha tāu e kite ana?

Ākonga kē: Aaaaa, kua roa te pouaka kuputuhi.

Kaiako: Āe, he whānui rawa te pouaka kuputuhi nērā! I te wā ka hūnuku te pouaka tuhi ka ū te katoa o te pouaka kuputuhi ki roto i te paepae?

Ākonga kē: Kāo

Kaiako: Me pēhea te whakatikatika kia noho ngā pouaka kuputuhi ki tōna paepae hāngai?

Ākonga kē: Me whakapoto i ngā pouaka tuhi!

Kaiako: Āe, koinā!

 

 

Kaiako: What did you notice when you tested your categorising activity?

Ākonga kē: Some of the words weren’t contained in (their coded) containers.

Kaiako: Do you know why it malfunctioned?

Ākonga kē: No. I entered vegetables in textboxes labeled #1 and fruit in textboxes labeled #2 but some didn’t work correctly.

Kaiako: Ok, click on a textbox that you have typed. What do you notice?

Ākonga kē: Aaaaa, the textbox is long.

Kaiako: Yes, the textbox is very long indeed! If you move the textbox does it all fit into the container?

Ākonga kē: No

Kaiako: How can it be fixed so it is contained in it’s container?

Ākonga kē: Make the textboxes shorter!

Kaiako: Yes indeed!

Rauemi
 • Rorohiko/rorohiko pōnaho
 • Mata nui hei whakatauira (Papamā)
 • pūmanawa ActivInspire.
 • ngā kohinga rauemi He Manu Tuhituhi, He Ara Pāhekoheko
 • pepa mō te tahua kupu, ngā pene, ngā pine
Aromatawai
Ka taea e ngā ākonga te
 • whakaatu me pēhea te tāpiri me te whakatika tuhinga ki ngā pouaka kuputuhi kua waeheretia ki te tūtohi hura
 • tohu me te tiki i te tūtohi hura i tiakina
 • whakamātau i te tūtohi hura karangatanga/ kāwai kupu.
Hononga ki te Marautanga
Hauora Whenu: Waiora/Kai Taumata: 3
Rerenga kōrero

Huakina te ngohe karangatanga/kāwai
Open the category activity

Patohia tō kupu
Type your word

Tiakina tō kōnae ki tō kōpaki
Save the file to your folder

Waihangatia he tūtohi hura
Create a flipchart

Whakatikaina te pouaka kuputuhi
Edit the text box

Whakaurua he kupu
Enter a word

Ngā Kupu Hou / New Words
Kupu Māori
Kupu Pākehā

karangatanga/kāwai

category

mōkī

bundle/pack

patohia

type (text)

pāwhiritia

click

pehu

cursor

pouaka kuputuhi

textbox

tahua

menu

tapanga

title

tāputa

output

tāuru

input

tūtohi hura

flipchart

waehere

code

whakatika tuhinga

edit text

whakauru

enter