Close
Ngā pūrere matihiko

Ngā pūrere matihiko

He taunaki mahi

Tā te ākonga

Whakaahua 1: Te ōhia manomano o te rōpū e whakaatu ana i ngā momo pūrere ka whakamahia e ngā ākonga i te kāinga me te kura.

 

Whakaahua 2: Te whakaoti kohinga whakaahua e whakaatu ana, e whakaingoa ana hoki i ngā momo pūrere matihiko i te akomanga.

 

 

Whakaahua 3: He ōhia manomano o te rōpū e whakaatu ana i ngā momo mahi e taea ai e te ākonga i runga i aua pūrere.

 

Whakaahua 4: He ōhia manomano o te rōpū e whakaatu ana i ngā momo ara i whakamahia e ō tātou tūpuna ki te pupuri me te tuari mōhiohio mō ngā hītori me ngā kōrero ā-iwi me ētahi atu.

 

Whakaahua 5: Te whakaoti i te kohinga whakaahua e whakaatu ana i ngā momo ara i whakamahia e ō tātou tūpuna ki te pupuri me te tuari mōhiohio.

 

Whakaahua 6: Te kohinga whakaahua te mea whakamutunga e whakaingoa ana i ngā pūrere matihiko kua kitea i te akomanga o ngā ākonga.

He whakawhiti kōrero

Kaiako: Ki ōu whakaaro, he aha te tino pūtake o ngā pūrere matihiko?

Ākonga: He mea mau i ngā kōrero, i ngā whakaahua, me āku mahi.

Kaiako: Me pēhea te tuari ki tētahi atu?

Ākonga: Ka tuku īmēra, ki ngā pae pāpāho pāpori hoki.

 

Kaiako: What do you think is the main purpose of digital devices?

Ākonga: It holds kōrero, photos and my work.

Kaiako: How can you share these with someone else?

Ākonga: Send an email to social media sites.